Františkánska mládež putovala po Spiši

S františkánskou mládežou sme počas tohtoročného letného stretnutia GIFRA, ktoré sa konalo kocom júla 2012, putovali po viacerých miestach Spišskej diecézy. Mottom stretnutia boli slová sv. Františka z Assisi z jeho testamentu: „To, čo sa mi zdalo trpké, premenilo sa mi na sladkosť duše i tela.“ Vytvárali sme spoločenstvo spolu s bratmi františkánmi, kapucínmi a minoritmi.

 

Na začiatku putovania v Podolínci dostal každý účastník mušľu a pas ako symboly pútnika. V Lomničke sme strávili popoludnie s rómskymi deťmi v Lomničke, naučili sme sa aj pár rómskych piesní. Jeden deň sme strávili službou s ľuďmi v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. Našimi zastávkami boli aj obce Ihľany, Vrbov a Vlkovce. Nechýbali sv. omše, adorácia či práca v skupinkách. Stretnutie vyvrcholilo na Mariánskej hore v Levoči.

Vďaka Pánovi za Jeho ochranu počas putovania, vzájomnú radosť a Jeho požehnanie počas týchto dní!

Pozri

Doplnkové informácie