Provinciálna púť do Medžugorja

V dňoch 12.8. - 19.8. 2012 sa 46 sestier našej provincie zúčastnilo na požehnanej púti do Medugorja. Putovali sme s veľkými očakávaniami, ktoré pri Panne Márii, Kráľovnej Pokoja, našli svoje naplnenie. Celá naša provincia bola na púti - v škole Panny Márie, duchovne prítomná v našich modlitbách, obetách a spomienkach.

Ďakujeme Bohu za duchovné obohatenie. Ďakujeme Panne Márii za všetko, čo sme počas púte prežili a čím sme boli mierou vrchovatou nezaslúžene obdarované. Prežili sme dotyk s večnosťou, ktorý nás pozýva ku konaniu väčších vecí, k prehlbovaniu našej komunitnej a osobnej svätosti života. Panna Mária nám dáva päť kameňov alebo päť usmernení, ktoré nám môžu pomôcť na ceste ku svätosti života: modlitba sv. ruženca, Eucharistia, Sväté Písmo, pôst, sv. spoveď.

Ďakujeme Patrikovi a Nancy z Medugorja za príklad slúžiacej lásky a Spoločenstvu Kráľovnej Pokoja za sprevádzanie a za starostlivosť o nás.

Veríme, že spoločne a aj každá osobne, dokážeme na príhovor našej nebeskej patrónky Panny Márie, Kráľovnej pokoja, konať vždy viac a lepšie na väčšiu česť a slávu Boha.

S.M. Magdaléna Sumilasová a sestry provinciálnej rady

Pozri


Doplnkové informácie