Po stopách našich zakladateliek (2. - 3. mája 2013)

Začiatkom mája 2013, pri príležitosti 125. výročia založenia našej kongregácie v Čechách, sme putovali po stopách našich zakladateliek: Hoješín - Slatiňany - Chrudim - Horní Sloupnica - Koclířov. 

Na týchto miestach začínali naše prvé tri rodné sestry Zahálkové, pocházajúce zo Sloupnice a ktoré prijali rehoľné mená Hyacinta, Jakoba a Adalberta. V roku 1888 sa cez ne naplnila Božia vôľa založiť kongregáciu s charizmou Matky Františky Antónie Lamplovej aj v Čechách. Počas putovania bola pre nás obohacujúcou spomienková slávnosť v Slatiňanoch pri príležitosti 20. výročia úmrtia sestry Elišky Pretschnerovej,  generálnej predstavenej v zložitých totalitných rokoch 1970 - 1983. Jej dôležitým motto bolo: „Sestry, přišla jsem vám sloužit. Prosím, pomozte mi."

Ďakujeme sestrám Českej provincie za milé prijatie a starostlivosť, za sesterské spoločenstvo a vzájomné povzbudenie vo viere.

Pozri

Doplnkové informácie