Rohožková kapitula 2013

Dňa 22. júna 2013 sme sa my Školské sestry sv. Františka z Assisi (v počte 130) zišli v komunite v Okoličnom na „rohožkovej“ kapitule, ktorej program pre nás pripravila provinciálna predstavená so sestrami provinciálnej rady. 

 

Program kapituly bol nasledovný:


Úvodná modlitba a privítanie sestier
Úvodnú modlitbu viedla sestra Eliška, po ktorej privítala hostí - sestry z Grazu a všetky prítomné sestry provinciálna predstavená sestra Magdaléna Sumilasová.

Prednáška sestry Andrey Petz
V Roku viery sme sa povzbudili vo viere prostredníctvom témy: Františka Antónia Lamplová - žena viery. Prednášateľkou bola sestra Mária Andrea Petz z Kongregácie františkánok Nepoškvrneného Počatia v Grazi, ktorá nám predstavila našu spoločnú zakladateľku Františku Antóniu Lamplovú ako ženu konajúcu s vierou dielo lásky vo svete. Prednášku tlmočila sestra Rafaela Zvrškovcová.


Z prednášky sestry Andrey Petz vyberáme: Keď hovoríme „CREDO“, mali by sme myslieť na to, že toto slovo znamená predovšetkým pohyb, potom obsah a vec. „DO“ znamená „dávam“. Viera je vydávanie, obetovanie niečoho, čo je pre človeka hodnotné a dôležité. Ďalšia slabika „CRE“, odvodenina od latinského „cor“, znamená „srdce“. To je stred, jadro, podstata. „CREDO“ - dávam svoje srdce. Viera M. Františky nebola intelektuálnym výkonom alebo výsledkom zvláštnej námahy vôle; bola to milosť. Na tomto mieste smiem doslova citovať: „Princípy našej výchovnej metódy čerpáme skrze milosť z viery. Včasne vštepujeme mladým srdciam lásku k Spasiteľovi, ktorého ich učíme poznávať skrze náboženstvo. Poučením skrze vyučovanie vyplynie potom z tejto lásky vôľa dieťaťa byť zbožným a dobrým a túžba takým zostať; táto dobrá vôľa potom spôsobí verné plnenie povinností už od najranejšieho detstva.“ Neustále požadovala: „Kandidátky musia predovšetkým obstáť v skúške pravej zbožnosti a opustiť mnohé, čo bola iba litera, ale nie Duch.“

Zamyslenie
Počas zamyslenia sme v modlitbe pozerali na naše túžby a odpovedali na otázky: Chcem hľadať? Čo chcem hľadať, po čom túžim?

Sv. omša - hl. celebrant br. Jeremiáš Kvaka, provinciál OFM
Počas sv. omše nás vo viere povzbudil aj provinciálny predstavený františkánov - brat Jeremiáš Kvaka. Upriamil tiež našu pozornosť na žitie sľubov poslušnosti, chudoby a čistoty v dnešnej dobe. V miestnom starobylom františkánskom kostole nás privítal pán farár.

Obed
Počas prestávok a obeda sme vytvorili pekné sesterské spoločenstvo. O obed a organizáciu prestávok sa postarala komunita sestier v Okoličnom. Rôznymi spôsobmi pomohla tiež každá komunita.

Workshopy

V popoludňajších hodinách viedli sestry workshopy na témy:

Robiť ťažké veci v kláštore - sestra Františka Čačková

Objav Krista / Nasleduj Krista - sestra Mariela Pavlíková

Posedenie s Andreou Petz a sestrami z Grazu - sestra Rafaela Zvrškovcová 

Zlatá guľôčka - sestra Claudia Šuliková

Tvorivé dielne - sestra Teofila Eliášová, sestra Veronika Mazúrová, sestra Damiána Kajanová

Služba na misiách - sestra Bohumila Gajdošová

Lectio divina - sestra Michaela Gardošová

Filozofia pre deti - sestra Gabriela Šarníková

Služba rómskej komunite - sestry z komunity v Lomničke

Sestry, ktoré viedli uvedené workshopy, ich mali výborne pripravené a ohlasy na takto prežitý sesterský čas sú pozitívne, lebo boli vzájomným obohatením.


Spoločný ruženec, vešpery, večera, voľný program a návrat do komunít
Spoločnú modlitbu sv. ruženca viedli sestry z komunity v Ľubochni a modlitba bola venovaná sestrám z Americkej provincie pri príležitosti ich výročia - 100 rokov od príchodu do USA. Počas dňa sme tiež sestrám do USA vytvorili písomný pozdrav. Vešpery viedla sestra Zdenka Štrbová a chutnú večeru nám pripravila komunita sestier zo Žiliny.

Veríme, že rohožková kapitula 2013 bola pre nás požehnaním, že posilnila našu identitu a prinesie ovocie viery v každej sestre našej provincie. Na záver sa môžeme povzbudiť slovami Matky Františky Antónie Lamplovej:
plné toho istého ducha a preniknuté jedinou túžbou“ chceme „žiť celkom z lásky k Bohu záležitosti výchovy a vzdelávania mládeže“ vo vedomí, „že spojené sily dokážu viac, zvlášť keď sú zjednotené v Bohu...

Časopis o kapitule na stiahnutie

Fotogaléria

Doplnkové informácie