Pán ma poslal medzi nich... závislých

Počula som už o narkomanoch, alkoholikoch ... závislých ..., ale boli pre mňa vzdialení; slúžim chorým, starým, zomierajúcim ... no raz ma Pán zaviedol medzi nich. Uvedomila som si čo je závislosť až vtedy, keď som sa s ňou stretla u blízkeho človeka a hľadala pre neho pomoc.
A Pán ma zaviedol medzi nich, ich rodiny, tých, ktorí im chcú pomôcť... Pomoc je náročná, ale možná.

Počula som už o narkomanoch, alkoholikoch ... závislých ..., ale boli pre mňa vzdialení; slúžim chorým, starým, zomierajúcim ... no raz ma Pán zaviedol medzi nich. Uvedomila som si čo je závislosť až vtedy, keď som sa s ňou stretla u blízkeho človeka a hľadala pre neho pomoc.
A Pán ma zaviedol medzi nich, ich rodiny, tých, ktorí im chcú pomôcť... Pomoc je náročná, ale možná.

František keď videl biedu malomocných, najprv im dával almužnu, no neskôr začal žiť medzi nimi a s nimi. Mňa Pán zaviedol medzi nich do komunity Cenacolo v Marene v Taliansku, kde som strávila 2 mesiace. Žije tam komunita 17 dievčat – narkomanky, alkoholičky ... závislé, bez odborného personálu. Tie, ktoré prešli časť cesty zo závislosti pomáhajú tým, ktoré prichádzajú. Narkomanky pomáhajú narkomankám. Nechcela som byť sociálnou pracovníčkou, ani stážistkou, chcela som žiť spolu s nimi ako jedna z nich. A tak to aj bolo. Žiadne výnimky, program rovnaký pre všetkých. Piliermi tejto cesty z tmy do svetla, zo smrti do života sú MODLITBA, PRÁCA a PRIATEĽSTVO. Pripomína vám to niečo? Mne hodnoty sv. Františka Smile .
Dievčatá, ktoré predtým nedokázali skoro ráno vstať, vstávajú o 6.00 hod. – modlia sa ráno ruženec, delia sa nad Božím slovom, počas práce ďalšie dva ružence, adorácia počas dňa... Hoci sa predtým flákali po uliciach, teraz sú schopné každú noc vstávať na adoráciu a modliť sa za svojich rodičov, ktorých predtým okrádali, klamali ... a za tých, ktorí prežívajú to isté peklo čo oni predtým.
Pracujú od rána do večera – v dielňach, v záhrade a takto si zarábajú na každodenný chlieb. Peniaze neprijímajú, nie sú podporovaní štátom. Všetko čo získajú za predaj svojich výrobkov posielajú pre deti na ulici – kde slúžia tieto dievčatá a chlapci v misiách. Nič nekupujú, jedia iba to čo si vyrobia v záhrade a to čo im dobrý ľudia vďaka Božej prozreteľnosti donesú. Raz keď som mala službu v kuchyni s Anne – Belgičanka, nemali sme už skoro nič, iba pár konzerv v pivnici. Začali sme sa modliť ruženec za Božiu prozreteľnosť aj v tejto veci. A práve keď sme obedovali, prišlo osobné auto a donieslo nám potraviny Smile.
Veľkým povzbudením boli pre mňa vzťahy, ktoré medzi nimi boli. Žiadne ľutovanie ani sentimentalita. Priateľstvo založené na pravde. Keď niekto niekoho upozornil – nebolo to brané ako kritika, ale hovorili tomu pomoc. A každú takúto pomoc prijímali v tichosti, bez obhajovania a vysvetľovania... Tvrdé? Myslím, že nie, aj keď náročné to áno. Ak vznikol nejaký konflikt, bolo bežné, že najprv museli obe strany ostať 2-3 dni v tichu a zamyslieť sa každý sám nad sebou. Bolo pekne tiež keď bola skupina priateľstva. Stretnutie, kde sa dievčatá, ktoré boli zvyknuté klamať, vyznávali z toho, že niečo rozbili, či potajomky zjedli. Možno je to úsmevné, ale mňa sa to veľmi dotklo ako túžia žiť v pravde, bez kompromisov so zlom... Jeden pre mňa najsilnejší zážitok bolo slávenie liturgie Vzkriesenia počas Sviatkov veľkej Noci. Bolo tam vyše 600 mladých ľudí – chlapci a dievčatá, všetko bývali narkomani, díleri, alkoholici ...Počas liturgie premenenia kňaz komunity liturgiu prerušil a povedal: Nech vystúpia a prídu pred oltár mladí, ktorí vstúpili do komunity v posledných 6 mesiacoch – „komunitne najmladší“ Smile. Vystúpilo vyše 100 mladých ľudí. Kňaz sa obrátil k nám ostatným a povedal: „Chcete vidieť viditeľný dôkaz toho, že Kristus vstal z mŕtvych? „ Pozrite sa na týchto mladých ľudí... Boli mŕtvi a teraz žijú, boli vo tme a teraz kráčajú po ceste SVETLA...
Pripomenulo mi to zážitok sv. Františka pri slávení živých jasličiek v Grecio. Keď už všetko pripravil – osla, seno, Jozefa aj Máriu... ľudia sa pýtali: „Kde je Ježiš?“. A on slávil Eucharistiu. A tu bol napísaný komentár, že František týmto slávením oživil Krista v srdciach, kde bol mŕtvy.
Nech Pán sprevádza všetkých týchto mladých ľudí na ceste ich osobného vzkriesenia.

P.S. Ak by aj vám poslal Pán takýchto ľudí, alebo ich rodičov a chceli by ste im pomôcť skúste www.cenacolo.sk, www.comunitacenacolo.it, alebo t.č. 0905/416011 Ivan – zodpovedný za komunitu Cenacolo na Slovensku

Doplnkové informácie