Misijná nedeľa 2010

Pri príležitosti misijnej nedele nám sestry Daniela a Rafaela posielajú pozdrav z misií. Prečítajte si vo formáte pdf: list od sr. Rafaely, list od sr. Daniely.

Doplnkové informácie