17. november - sviatok sv. Alžbety

Sv. Alžbeta Uhorská je patrónka tretieho rádu sv. Františka. Pochádzala z kráľovského rodu Arpádovcov (pozri rodokmeň). Jej život sa vyznačoval skutkami milosrdnej lásky (viac v prezentácii). 

Doplnkové informácie