GIFRA 2011 - Štiavnické Bane

Tohtoročné letné stretnutie františkánskej mládeže GIFRA sa konalo v dňoch 18. – 24. júla 2011 v Štiavnických Baniach pri príležitosti 10. výročia vzniku Gifry. Vytvorili sme tak spoločenstvo s mladými z celého Slovenska a zároveň s bratmi františkánmi, kapucínmi a minoritmi.

Účastníci Brány (tí, ktorí na tábore GIFRy ešte neboli) i Cesty (tí, ktorí už na tábore GIFRy boli) sa zamýšľali nad vzťahmi, ktoré vytvárajú – s Bohom, so sebou samým i s ľuďmi. Svoj pohľad zamerali na život sv. Františka z Assisi a jeho vzťahy. Mottom stretnutia bol citát od sv. Pavla: „Nadovšetko majte lásku!“ (porov. Kol 3,14). Počas stretnutia nechýbali sv. omše v miestnom kostole, práca v skupinkách, workshopy, športové popoludnie. Slávenie Vianoc, radostný večer i deň kajúcnosti boli súčasťou bohatého programu. Nezabudnuteľným pre mladých účastníkov bolo nočné putovanie, ktoré sa nieslo v duchu hľadania indícií a ktorého vyvrcholením bola adorácia Eucharistie. Nenechali si ujsť ani návštevu Banského múzea v prírode, najväčšieho múzea tohto zamerania na Slovensku. Sme vďační Pánovi za jeho ochranu, lásku, dar spoločenstva a za všetky milosti, ktorými nás počas týchto obdaroval.

 

Doplnkové informácie