Svadba v Nevoľnom

Malebná dedinka ležiaca v objatí Kremnických vrchov, Nevoľné, sa 6. augusta prebudila do svadobného rána. Nevestou bola naša sestra Veronika Mazúrová, rodáčka z Nevoľného, ktorá sa rozhodla navždy zasvätiť svoj život Bohu.

Na každú svadbu sa treba poriadne pripraviť. Preto br. Jozef Konc (OFMCap) už od štvrtku večera viedol v miestnom kostole duchovnú obnovu. Na záver duchovnej obnovy, v piatok večer, vystúpila s. Eliška Bielková so svojimi piesňami z posledného CD "Perla".

Na slávnosti doživotných sľubov bol hlavným celebrantom br. Norbert Pšenčík (OFMCap). V úvode sv. omše povedal: "Na tomto mieste mal stáť niekto iný". Ten niekto iný bol hlavný pozvaný hosť o. biskup Rudolf Baláž, ktorý sa slávnosti nedožil. Veríme, že v ten deň bol spojený v modlitbách so svojimi rodákmi a so s. Veronikou. Slávnostným kazateľom bol br. Ondrej Sabo (M.SS.CC). Rehoľné sľuby s. Veronika skladala do rúk našej generálnej predstavenej s. Květy Vinklárkovej.

Nádhernú kvetinovú výzdobu kostola vyjadrujúcu tri rehoľné sľuby: chudobu, čistotu a poslušnosť, mal na svedomí Pavol Danko, moderátor TV Lux a tanečník. Po záverečnom požehnaní nám Paľo predviedol tanec o chlebe - Eucharistii (symbolizoval Ježišovu obetu na kríži). Za ním nasledoval ešte tanec požehnania, ktorý predstavili animátori FraAngeli (FraAngeli - detský františkánsky tábor).

A ako na každej svadbe nechýbala ani hostina.

S. Veronike prajeme horlivosť a vytrvalosť v povolaní. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti veľké Pán Boh zaplať.

Pozri

a zostrih videí

 

Doplnkové informácie