Františkánske dni na univerzite

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3, 20).

Posilnení touto Ježišovou výzvou sme v dňoch 17. – 18. 10. prosili Ježiša – Lásku o nové srdce, ktoré bude milovať Lásku. Na túto cestu sme nastúpili v pondelok univerzitnou mládežníckou sv. omšou v kostole bratov jezuitov v Ružomberku, kde si všetci prítomní mohli uctiť relikviu sv. Františka z Assisi. V utorok bola možnosť sa zúčastniť modlitby františkánskeho sedemradostného ruženca a moderovanej adorácie, nevynímajúc možnosť sv. omše. Takýmto spôsobom sme mohli priblížiť dnešnému človeku františkánsku spiritualitu. Samozrejme naša vďaka patrí aj univerzitným kaplánom, ktorí nás pozvali na Katolícku univerzitu. Avšak v prvom rade vďačnosť patrí nášmu milému Bohu, ktorý pôsobil cez bratov františkánov a školské sestry, ktorí prišli počas týchto dní slúžiť týmto mladým ľuďom.
Nech dobrý Pán zúrodní námahu všetkých tých, ktorí s láskou vyslovujú Jeho meno.

Doplnkové informácie