Duchovné cvičenia na Sampore

V dňoch 10.7. - 16.7. 2012 sa uskutočnili u bratov benediktínov na Sampore duchovné cvičenia pod vedením vdp. Vladimíra Kasana, OSB a zúčastnilo a ich 15 sestier z viacerých komunít. Niektoré sestry sa s nami podelili o svoje zážitky a napísali nám: 

Ďakujem za modlitby počas duchovných cvičení. Som rada, že som bola práve na Sampore. Bolo to pre mňa nové a veľmi obohacujúce miesto. Kláštor je vo veľmi peknom prostredí. Aj vo vnútri je všetko jednoducho, ale elegantne vybavené.

Mohli sme sa zúčastniť aj na spoločných modlitbách bratov benediktínov. Dvakrát sme mali o 3.00 hod v noci hodinku čítania (mávajú tak na sviatky a v nedeľu na vigíliu). To bolo také prekvapenie, keď zvoní zvon, tak treba vstať. Najskôr som sa nevedela zorientovať, čo sa deje, potom som mala radosť, že som sa na modlitbe zúčastnila. Bol to pre mňa duchovný zážitok a vlastne každá účasť na ich spoločných modlitbách bola hlbokým duchovným zážitkom. Tieto modlitby boli pre sestry dobrovoľné.

Na sviatok sv. Benedikta bola veľká slávnosť! Sv. omšu celebroval otec biskup Tomáš Galis. Pri sv. omši opát prijímal svojich prvých oblátov. Bolo ich päť, ktorí skladali prísľuby. Obedy sme mávali spoločne s bratmi benediktínmi. Jedlo bolo vždy chutné s perfektnou obsluhou. Počas jedla vždy jeden mních čítal duchovné texty. Vo sviatok čítali len chvíľku, potom sme pokračovali v stolovaní pri hudbe.

Témy na duchovné cvičenia sme čerpali z knihy „Tváre Otcov púšte“. Otec Vladimír Kasan nám knihu daroval, aby sme si mohli do nej robiť aj poznámky. Na začiatku prednášky určil, ktorého Otca púšte jedna z nás prečíta, následne sme sa stručne podelili, čo nás oslovilo, on si to poznačil, a to potom bolo témou na nasledujúcu prednášku. Takže sme prežívali duchovné cvičenia s otcami púšte. Hlavný dôraz bol položený na sebazápor a pokánie. Uvedomila som, si že kto skutočne hľadá Boha, musí sa mnohého vzdať, aby viac dostal. Takže ja som bola veľmi spokojná po každej stránke, až na tie zvony, ktoré zvonili, keď sa obyčajne ešte spí. Ale čoskoro sme si porozumeli ...                                               

sr. Lýdia

 

Čas exercícií bol naozaj požehnaný a ja osobne som veľmi spokojná. Bol to čas modlitby a načúvania a pôsobenia Božieho Slova. V tomto kontexte liturgickej modlitby a gregoriánskych spevov, ma veľmi oslovovali texty z jednotlivých čítaní a Božie Slovo skutočne pôsobilo. Povzbudilo ma aj svedectvo bratov, ich radostná služba a jednoduchosť. Čo sa týka témy „Otcovia púšte“, cez nich nám otec Vladimír Kasan pripomenul základy duchovného života, ktoré sú nevyhnutné, a ak ich človek zanedbáva, tak nemôže skutočne napredovať a rásť. Ďakujem Pánovi za čas exercícií.                                                    

sr. Teofila

 

Oslovilo ma takmer všetko. Ale hlavne krása liturgie... hoci spočiatku som mala pocit, že to zbytočne komplikujú, časom mi došlo, že dôslednosť v gestách a spevoch na liturgii vytvorila veľmi dobrý rámec na moju osobnú modlitbu. Aj to, že všetko tam bolo také pekné ... podivuhodne ma aj to viedlo viac k modlitbe. Veľmi sa mi páčil ich bohostánok. A ešte ma silne obrala ich pieseň po modlitbe kompletória: Bogurodica... všetko to vyzerá ako vedľajšie veci, ale neviem pomenovať, v čom to je, že som prežila dotyk Boha. Atmosféra, pravidelne striedanie modlitieb, jasne a trefné prednášky otca Vladimíra Kasana, pekné prostredie, možnosť fyzického pohybu, svätá spoveď, na ktorú som sa nezvyčajne dobre pripravila... mala som pocit, že Boh je blízko. Prežila som, že chváliť Boha je moja prvoradá úloha.

sr. Zdenka

 

Ak mám povedať za sestry z Ľubochne, ktoré sme boli na duchovných cvičeniach na Sampore, tak musím povedať, že nám sa veľmi páčilo! Je tam krásne prostredie, veľmi dobré ubytovanie. Po duchovnej stránke to bola pre nás aj nová skúsenosť s benediktínskou spiritualitou, ktorá bola novým obohatením pre nás. Veľmi sa nám páčila ich modlitba, na ktorej sme sa mohli zúčastňovať (aj v noci - vo sviatky a nedele). Veľkým povzbudením bola pre nás aj celá komunita. Bratia sú horliví, majú zápal, snažia sa o vernosť ich spiritualite. Páčila sa nám i jednoduchosť a otvorenosť spoločenstva bratov. Mali sme i zaujímavú tému „Tváre otcov púšte“, takže každá sme si tam našli to potrebné pre svoj duchovný život.

sr. Monika

 

Čo ma zaujalo?

Benediktíni naozaj majú vkus pri výbere miesta pre stavbu kláštora, to potvrdzuje aj Sampor, ktoré je skutočne v zašitom, ale krásnom kúte Slovenska. Možno sa tam stretnúť v nedotknutej prírode nielen s tichom, pasúcimi sa ovečkami, zacítiť vôňu pokosenej trávy, ale možno zažiť skutočne benediktínsky štýl života pri práci popretkávanej modlitbou.  A toto zažiť na vlastnej koži je naozaj zaujímavé a obohacujúce i pre nás „ľudí zo sveta“, lebo tam sa dá presvedčiť, že naozaj (aj keď si to nechceme priznať) stavajú sa z nás „workoholici“. Presvedčila som sa aj o štedrej pohostinnosti bratov a ich ochotnej službe hosťom a tiež, že aj čas pri stolovaní sa dá využiť na obohatenie nových „obzorov“ vďaka čítaniu textov cirkevných otcov. A až doma som pochopila ako ma vyrušujú rôzne nepodstatné informácie a reklamy, ktoré nás obklopujú a stále odniekiaľ znejúca hudba a vrava. Priala by som mnohým, ktorí si chcú oddýchnuť a neboja sa ticha, navštíviť komunitu bratov benediktínov.

sr. Natanaela

 

Ďakujem sestrám, ktoré sa s nami podelili o svoje zážitky z duchovných cvičení. Pán nech nás všetky sprevádza a napĺňa svojou láskou.

sr. Anna Poláčková

Doplnkové informácie