Duchovné cvičenia pod františkánskym vedením vdp. M. Kulicha

Máte premeditovanú biblickú knihu Ester? Kto bola Ester? (Est 2,7) Čím a ako si zaslúžila kráľovskú hodnosť? (Est 2,15,17) K akej službe bola povolaná Ester? (Est 4,14b) Túžim byť aj ja kráľovnou pre Krista? (...........)

 Na tieto a ďalšie otázky hľadalo odpoveď devätnásť sestier našej provincie, ktoré s kráľovnou Ester prežili svoje obohacujúce duchovné cvičenia pod vedením provinciálneho predstaveného kapucínov vdp. Miroslava Kulicha v dňoch od 30.7. - 6. 8. 2012. Duchovné cvičenia prebehli v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde nám v ústrety vychádzal vdp. Patrik Kovaľ SJ. Ďakujeme Bohu za milosť duchovných cvičení a za čas strávený s Pánom.

O svojom prežívaní duchovných cvičeniach napísali:

Pre mňa boli duchovné cvičenia časom, kedy mi Boh tak postupne ukazoval, čo odo mňa chce a pripravoval aj moje srdce na to, aby dokázalo povedať ÁNO jeho vôli a opustiť moje predstavy a plány o živote a budúcnosti. Najmocnejší zážitok bola pre mňa adorácia počas dňa samoty a púšte, ktorý mal byť pre nás časom s Bohom a jeho Slovom. Nanovo som prežila, že môj život patrí Bohu a nie je dôležité, či som tam alebo tam, ale byť kdekoľvek s Bohom a prinášať ho iným. Tým, čo milujú Boha všetko slúži na dobré. Boh ma chce viesť po svojich cestách a ja chcem len jedno: Hľa, prichádzam Pane, mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.

sestra Noemi

 

Pre mňa to boli prvé duchovné cvičenia, kde som bola vo väčšom silenciu. Prednášky boli pre mňa veľmi konkrétne, pomohli mi pomenovať si veci, našla som v nich odpoveď na niektoré otázky. Ubytovanie - pekné miesto, dostatok pohybu po záhrade, či na Kalváriu. Strava - výborná, veľmi mi chutilo, bohatá na pestrosť aj sladké aj slané, som rada, že tam bol bufet a veľmi sa mi páčil systém vhadzovania peňazí do misky, nikto nemusel dávať pozor na peniaze, a tie sa nestratili - dôvera domácich voči nám. Program - časovo dobre rozvrhnutý - dostatok času na osobné voľno, na adoráciu, prednášku, sv. omšu ... Večerné dobrovoľné zdieľanie mi "zachránilo život", lebo toho silencia bolo na mňa veľa a tu bola možnosť vyrozprávať sa a vypočuť druhých, čo sa mi to veľmi páčilo.

postulantka Ivana

Pozri


Doplnkové informácie