"Aby ste vierou mali život v jeho mene..."

" Aby ste vierou mali život v jeho mene" tento citát z Jánovho evanjelia (Jn 20,31) sa nám stal mottom celého týždňa pre dievčatá, ktorý sa konal v čase 16.-22. júla 2012 v Žiline. Prišli dievčatá z viacerých kútov Slovenska, aby spolu so sestrami prežili spoločný čas modlitby, zábavy, oddychu, ale aj práce Smile

 

Počas týždňa sme spoločne lúskali oriešky ako Popolušky, čistili dvor od trávy, umývali chodby v škole po maľovaní či okná u našich bratov kapucínov. Stihli sme byť aj na spoločnom výlete v Jánošíkových dierach, osviežiť sa pri zmrzline, oddýchnuť pri dobrom filme alebo aj zmerať si sily pri športe Smile

Pri tom všetkom sme nezabúdali na duchovný pokrm - modlitbu: breviara, adoráciu, sv. omšu, počas ktorej sme sa zapájali do liturgie aj spevom. Každý deň sme dievčatám ponúkli krátke zamyslenie na tému viery, pripomenuli sme si aj odkaz sv. Cyrila a Metoda a ich dôveru voči Bohu ako aj dôležitosť Božieho Slova v našom živote.

Záverečný večer patril spoločnému stretnutiu s našou provinciálnou predstavenou sr. M. Magdalénou Sumilasovou, dievčatá mali možnosť dozvedieť sa viac o jej živote, terajšom pôsobení, ale aj o období počas totalitných rokov, o čase strávenom na misiách...

O tom ako sme sa mali môžete vidieť aj na fotkách Smile a  ak budete mať chuť budúci rok sa môžete k nám pridať. 

 

Pozri

Doplnkové informácie