Týždeň Cirki pre mládež

Pozývame vás v dňoch 12. - 16. 11. 2012 do klubovne Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Viac na plagáte

Doplnkové informácie