Duchovné cvičenia v Prešove

V dňoch od 22. 7. do 28. 7. 2013 sa Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove uskutočnili duchovné cvičenia organizované našou provinciou. Exercitátorom bol františkán - páter Gabriel Prievalský. 

Téma duchovných cvičení: DUCHOVNÝ ŽIVOT. Spoločne, aj s našimi sestrami z Českej provincie a našimi pridruženými členkami, sme vytvorili radostné modliace sa františkánske spoločenstvo. 

Páter Gabriel nás v úvodnej prednáške vyzval, aby sme počas duchovných cvičení prosili o milosť pozerať sa na staré veci novým, zrelším a dokonalejším spôsobom. Z oslovujúcich prednášok vyberám na povzbudenie prednášku Pokora a humor - základný rys kresťanskej existencie a jej myšlienky: Humor je spojený s vierou. Humor nie je vecou charakteru, povahy. Humor je dar a ovocím viery. Blahoslavení tí, ktorí sa vedia zasmiať sami na sebe, lebo sa neprestanú smiať. Blahoslavení tí, ktorí vedia rozlíšiť horu od krtinca, lebo si tak ušetria veľa trápenia. Blahoslavení ste, ak si viete správanie druhého vysvetliť dobre (aj keby ste si ho mohli vysvetliť inak). Budú vás síce považovať za naivného, ale to je daň za lásku.

Ďakujeme Bohu za požehnaný čas duchovných cvičení. Prosíme na príhovor sv. Františka a sv. Kláry, aby sme boli dobrým nástrojom v Božích rukách. 

 

Pozri

Doplnkové informácie