Aktuality

Pán ma poslal medzi nich... závislých

Počula som už o narkomanoch, alkoholikoch ... závislých ..., ale boli pre mňa vzdialení; slúžim chorým, starým, zomierajúcim ... no raz ma Pán zaviedol medzi nich. Uvedomila som si čo je závislosť až vtedy, keď som sa s ňou stretla u blízkeho človeka a hľadala pre neho pomoc.
A Pán ma zaviedol medzi nich, ich rodiny, tých, ktorí im chcú pomôcť... Pomoc je náročná, ale možná.

Čítať ďalej...

Marcia francescana Lipari-Salina-Assisi

Marcia francescana (Františkánska púť) je aktivita, ktorú organizujú bratia františkáni v Taliansku v rámci pastorácie povolaní. Toto leto bol 30. ročník. Témou púte bolo :"K prameňom života!" - uvedomenie si hodnoty krstu. Každá talianska provincia spolu s mladými putovala do Assisi s cieľom získať "porziunkulové" odpustky.

Tento rok som aj ja mala možnosť zúčastniť sa tejto púte spolu so 105-člennou skupinou zo Sicílie.

Čítať ďalej...

Vianočné prianie

"V životopise sv. Františka od Tomaša z Celana sa píše: "František miloval Vianoce viac ako iné sviatky. Zvlášť pokora Pánovho vtelenia zamestnávala jeho dušu... Deň Vianoc sa priblížil, čas radosti nadišiel. Z rôznych pustovní prišli bratia, muži aj ženy z okolia, pripravili sviece a pochodne, aby osvietili túto noc, ktorá ožiarila hviezdou všetky dni a roky...keď prišiel František a zbadal že je všetko pripravené, zaradoval sa. Postavili jasle, priniesli seno a priviedli aj osla a vola. František zvolal: Nech je zvelebená jednoduchosť a zvelebená pokora!... a z Greccia sa stáva nový Betlehem. V Grecciu boli Vianoce slávené bez postáv Márie, Jozefa a dieťaťa. Pravými jasľami sa stal oltár a Ježiš sa v tejto obete daroval ako dar Otca."

... bol to práve sv. František, ktorý prvýkrát postavil Betlehem, aby si tak sprítomnil toto veľké tajomstvo BOHA, ktorý sa stáva TELOM...  

Prajeme Vám a zároveň vyprosujeme, aby sa aj vaše srdce  stalo takým Betlehemom, v ktorom Božie dieťa nájde príbytok. Potom sa  aj skrze Vás  môže Boh narodiť v srdciach mnohých! Požehnané sviatky Božieho narodenia!

Školské sestry svätého Františka

Doznievanie a predzvesť

Ako sú v ľudskom živote dôležité jubilejné roky, tak aj oslavy, ktoré prežíva františkánska rodina po celom svete v roku 2009. Slávime 800-té výročie od svojho "založenia", 120 rokov od doby, kedy sestry Zahálkové začali svoju službu v českých Slatiňanoch a z ktorej sme vyrástli, 90 rokov od začiatku činnosti na Slovensku a 70 rokov od prítomnosti sestier v Žiline.

Zaujíma Vás prečo tie oslavy? Nuž na historickom pozadí nachádzame v roku 1209 konvertitu, inými slovami novoobráteného Františka,  ku ktorému sa pripojili prví druhovia:  Bernardín z Quintavalle a Peter Catani, aby žili ako kajúcnici. Keď spoločne pýtali Pána o odpoveď  na otázku, čo majú robiť, tri razy prečítali úryvky z evanjelia, ktoré im potvrdili ich predsavzatie a túžbu preniesť hodnoty nevlastníctva do svojho života. Potom spolu urobili dva významné kroky: 1. usilovali o cirkevné schválenie svojho evanjeliového spôsobu života a 2. vydali sa na cesty hlásať pokánie. Tak sa rodila neskôr spísaná a pápežom Inocentom III. potvrdená regula, čiže pravidlo života tých, ku ktorým sme sa aj pripojili aj my, Školské sestry.

Aký bol náš život a cesta vo svetle spomenutých jubileí? 

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie