Formácia

Odpovedať "áno" na Božie povolanie a osobne sa starať o rozvoj svojho povolania - to je povinnosť každého povolaného.

Formácia musí preto hlboko zasahovať vnútro osoby, aby každý jej postoj a čin, tak vo vznešených momentoch života, ako aj v každodenných okolnostiach, dokazoval jej úplnú a radostnú príslušnosť k Bohu.

Má to byť proces postupného osvojovania si Kristových myšlienok a citov voči Otcovi.

(Vita Consecrata 65)

Doplnkové informácie