Juniorát

Obdobie juniorátu trvá tri až šesť rokov. Začína zložením prvých sľubov a končí doživotnými sľubmi, ktorými sa sestra definitívne dáva k dispozícii Bohu, kongregácii a Cirkvi, aby mohla ďalej rásť v láske k Bohu a blížnym.
 
 
 
 
Našli sme svoje miesto v Cirkvi a rast pre nás neznamená hľadať smer či cestu, ale hĺbku tam, kde sme. Odpovedali sme na Ježišovu výzvu: „Poď za mnou,“ (Mt 9,9) a teraz chceme odpovedať na ďalšiu: „Zatiahni na hlbinu!“ (Lk 5,4)
 
Konkrétne to pre nás znamená byť tvorivo verné:
  • v modlitbe, ktorá nás otvára Bohu a jeho požehnaniu,
  • v zodpovednosti za povolanie, ktoré nám Pán daroval,
  • v živote v spoločenstve, do ktorého nás Pán povolal,
  • v rozvíjaní charizmy a služby, ktorú nám Pán zveril.

Októbrové stretnutie junioriek

Tu si môžte pozrieť fotky zo stretnutia junioriek  

 

Stretnutie v Čechách

Cesta plná zážitkov, radosti, pár zlých odbočiek..., ale aj napriek tomu sme sa tešili na cieľ našej cesty. Malebné mestečko Kostelní Vydŕí  v nádhernom prostredí prírody.

Čítať ďalej...

Interjuniorátne stretnutie

Posledný májový víkend sme strávili v Nitre na Kalvárii, kde sme sa zúčastnili stretnutia junioriek a formátoriek ženských reholí na Slovensku. Mottom stretnutia bola prosba: „Pane, urob ma nástrojom.“

Čítať ďalej...

Ďalšie stretnutie junioriek

Naše opätovné stretnutie sa nieslo v duchu Svätého Písma, keď nás p. Pavol Príhatný OFMcap. voviedol do problematiky vzniku Svätého Písma.

Čítať ďalej...

Juniorátne stretnutie na Kremnických Baniach

V zasnežených dňoch sme sa stretli na veľmi, veľmi zasnežených Kremnických Baniach, kde sme sa venovali téme Svätého Písma cez prednášky p. Pavla Príhatného OFMcap. Toto stretnutie bolo obohacujúce na nové poznatky a na záver dňa sme to ukončili spoločnou adoráciou. Viac video: video

Doplnkové informácie