Letné juniorátne stretnutie

Leto je časom stretnutí a rôznych výletov. Naše juniorátne stretnutie sa začalo večer 15. augusta na chate pri Žiline. Privítali sme na ňom aj sestry Lenku a Zuzku, ktoré v tento deň zložili doživotné sľuby.

Zopakovali sme si vedomosti z Katechizmu katolíckej Cirkvi, nechýbali chvíle modlitby a stíšenia. Nezabudnuteľnou sa pre nás stala aj túra na Malý Rozsutec, kedy sme mohli obdivovať krásu nášho Stvoriteľa. Radostné spoločenstvo sme vytvárali aj s našou magistrou Faustínou a br. Norbertom OFMCap., ktorí mali pre nás pripravené prednášky. Boh sa nás dotýkal aj cez ich slová, aby sme naplno prežívali prítomnosť a On sa už postará o našu budúcnosť. Vďaka Pánovi za všetky jeho milosti, ktorými nás obdaroval počas týchto dní

Pozri

Doplnkové informácie