S. Veronika a juniorky

Naše posledné stretnutie bolo dynamické. Prečo? Začínalo v malebnej dedinke Nevoľné, kde svoje „áno“ povedala s. Veronika počas skladania doživotných sľubov do rúk generálnej predstavenej. Tejto veľmi dôležitej chvíle pre s. Veroniku sme sa zúčastnili aj my, juniorky. Mali sme možnosť zblížiť sa aj rodinnými príbuznými s. Veroniky. Svoju prítomnosť sme obohatili tým, že sme pripravili pestrý program pre najbližších príbuzných.

Deň po sľuboch sme sa spoločne stretli a poďakovali s. Veronike za jej sesterstvo počas juniorátnych dní. Taktiež sme sa poďakovali  s. Faustíne, koordinátorke junioriek, za jej čas venovaný nám, počas juniorátnych stretnutí, ale aj mimo nich. Potom sme sa odobrali na chatu v Žiline. Na chate sme mali hodnotiacie stretnutie za celý rok.

Pane, odovzdávame ti naše spolusestry, skrze ktoré si nám tak veľa dal a v modlitbe žehnáme novej koordinátorke junioriek. Ak chcete, je tu k dispozícii menší zostrih našich fotiek

Doplnkové informácie