Verbum Domini

Kremnické Bane, 21.-23.10.2011, čas stretnutia s Pánom, čas delenia sa, čas dávania sa, ale aj čas prekvapení od Pána. Jedným z takýchto prekvapení bolo aj toto stretnutie, kde sme mohli privítať medzi nami juniorkami, našu novú koordinátorku, s. Rafaelu. Naše pozvanie prijal aj otec Blažej Štrba, počas ktorého nám priblížil posynodálna exhortáciu sv. Otca Benedikta XVI. Verbum Domini. Mali sme možnosť prežiť aj tajomstvo skrotenia vlka z Gubbia, keď nás brat Norbert vzal k ich vlčiakovi. Počas voľnej chvíľky sme vybehli trošku von do prírody a načerpali novú silu. Aby bolo troška veselo, tak nám s. Pavlína zahrala ruskú pieseň. Ďakujeme Pane za všetko.
Klik na video

Doplnkové informácie