Juniorátne stretnutie na Kremnických Baniach

V zasnežených dňoch sme sa stretli na veľmi, veľmi zasnežených Kremnických Baniach, kde sme sa venovali téme Svätého Písma cez prednášky p. Pavla Príhatného OFMcap. Toto stretnutie bolo obohacujúce na nové poznatky a na záver dňa sme to ukončili spoločnou adoráciou. Viac video: video

Doplnkové informácie