Ďalšie stretnutie junioriek

Naše opätovné stretnutie sa nieslo v duchu Svätého Písma, keď nás p. Pavol Príhatný OFMcap. voviedol do problematiky vzniku Svätého Písma.

24. marca sme sa na Kremnických Baniach nestretli len my juniorky, ale mali sme možnosť byť aj so sestrami z iných komunít. Aj bratia z Bratislavy zväčšili počty v komunite kapucínov Smile. V nedeľu sme si, juniorky, spoločne urobili Lectio divina, po ktorom sme zablahoželali bratovi Norbertovi k narodeninám Smile. Viď. video

Doplnkové informácie