Interjuniorátne stretnutie

Posledný májový víkend sme strávili v Nitre na Kalvárii, kde sme sa zúčastnili stretnutia junioriek a formátoriek ženských reholí na Slovensku. Mottom stretnutia bola prosba: „Pane, urob ma nástrojom.“

Počas prednášky sr. Agnesy Jenčíkovej CJ i v rámci práce v skupinkách sme sa zaoberali  prepojením a zosúladením času venovanému modlitbe a apoštolátu (činnosti). Nechýbal ani spoločenský večer, vychádzka, futbal či večerná adorácia pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého. Počas týchto dní sme vzájomne spoznávali a ďakovali Bohu za jednotlivé charizmy a spiritualitu rehoľných spoločenstiev pôsobiacich na Slovensku.

Pozri

Doplnkové informácie