Juniorát

Obdobie juniorátu trvá tri až šesť rokov. Začína zložením prvých sľubov a končí doživotnými sľubmi, ktorými sa sestra definitívne dáva k dispozícii Bohu, kongregácii a Cirkvi, aby mohla ďalej rásť v láske k Bohu a blížnym.
 
 
 
 
Našli sme svoje miesto v Cirkvi a rast pre nás neznamená hľadať smer či cestu, ale hĺbku tam, kde sme. Odpovedali sme na Ježišovu výzvu: „Poď za mnou,“ (Mt 9,9) a teraz chceme odpovedať na ďalšiu: „Zatiahni na hlbinu!“ (Lk 5,4)
 
Konkrétne to pre nás znamená byť tvorivo verné:
  • v modlitbe, ktorá nás otvára Bohu a jeho požehnaniu,
  • v zodpovednosti za povolanie, ktoré nám Pán daroval,
  • v živote v spoločenstve, do ktorého nás Pán povolal,
  • v rozvíjaní charizmy a služby, ktorú nám Pán zveril.

Verbum Domini

Kremnické Bane, 21.-23.10.2011, čas stretnutia s Pánom, čas delenia sa, čas dávania sa, ale aj čas prekvapení od Pána. Jedným z takýchto prekvapení bolo aj toto stretnutie, kde sme mohli privítať medzi nami juniorkami, našu novú koordinátorku, s. Rafaelu. Naše pozvanie prijal aj otec Blažej Štrba, počas ktorého nám priblížil posynodálna exhortáciu sv. Otca Benedikta XVI. Verbum Domini. Mali sme možnosť prežiť aj tajomstvo skrotenia vlka z Gubbia, keď nás brat Norbert vzal k ich vlčiakovi. Počas voľnej chvíľky sme vybehli trošku von do prírody a načerpali novú silu. Aby bolo troška veselo, tak nám s. Pavlína zahrala ruskú pieseň. Ďakujeme Pane za všetko.
Klik na video

S. Veronika a juniorky

Naše posledné stretnutie bolo dynamické. Prečo? Začínalo v malebnej dedinke Nevoľné, kde svoje „áno“ povedala s. Veronika počas skladania doživotných sľubov do rúk generálnej predstavenej. Tejto veľmi dôležitej chvíle pre s. Veroniku sme sa zúčastnili aj my, juniorky. Mali sme možnosť zblížiť sa aj rodinnými príbuznými s. Veroniky. Svoju prítomnosť sme obohatili tým, že sme pripravili pestrý program pre najbližších príbuzných.

Deň po sľuboch sme sa spoločne stretli a poďakovali s. Veronike za jej sesterstvo počas juniorátnych dní. Taktiež sme sa poďakovali  s. Faustíne, koordinátorke junioriek, za jej čas venovaný nám, počas juniorátnych stretnutí, ale aj mimo nich. Potom sme sa odobrali na chatu v Žiline. Na chate sme mali hodnotiacie stretnutie za celý rok.

Pane, odovzdávame ti naše spolusestry, skrze ktoré si nám tak veľa dal a v modlitbe žehnáme novej koordinátorke junioriek. Ak chcete, je tu k dispozícii menší zostrih našich fotiek

Juniorky a Morálna teológia

V posledných mesiacoch sme sa trikrát stretli, aby sme spolu s bratom Michalom Piačekom, OFM cap prebrali základy morálnej teológie. Dve stretnutia sme mali u bratov kapucínov na Kremnických Baniach a to tretie na chate v Žiline.

Čítať ďalej...

Letné juniorátne stretnutie

Leto je časom stretnutí a rôznych výletov. Naše juniorátne stretnutie sa začalo večer 15. augusta na chate pri Žiline. Privítali sme na ňom aj sestry Lenku a Zuzku, ktoré v tento deň zložili doživotné sľuby.

Čítať ďalej...

Hutisko

Pozrite jak je dobré, prebývať spolu s bratmi... . (porov. Ž 133)
Dňa  7. – 9. mája sme sa stretli v krásnej prírode, uprostred lesov, v spoločenstve českých sestier na chate Hutisko, ktorá leží asi 30 km od slovenských hraníc na území Českej republiky. O naše ubytovanie sa postarala jedna rodinka, ktorá tam žije. Počas tohto pobytu sa o naše vnútro staral otec Hieronym z českej provincie bratov františkánov. Bol to čas dávania a prijímania, čas spomienok, ale aj nových výziev. (viac video) Vďaka ti Pane za to, že si nás tak obdivuhodne stvoril a že máš s každým z nás svoj nádherný plán.
sestra Rút

Doplnkové informácie