Noviciát

Motto: „Zatiahni na hlbinu!“

Noviciát je začiatkom rehoľného života v kongregácii. Je to obdobie rozlišovania  a prehlbovania kontemplatívneho ducha a rozhodnutia nasledovať Ježiša Krista v duchu charizmy našej kongregácie. Je časom nasledovaniu hlasu „Miláčika“, ktorý nás priťahuje a pozýva k hlbšiemu priateľstvu, k snúbeneckej láske. Noviciát trvá dva roky v noviciátnom dome v Okoličnom.

Prvý rok „kanonického“ noviciátu je časom prípravy na zloženie sľubov. Formácia prebieha v komunite, ktorá nemá priamy apoštolát. Počas  formácie sa novicky venujú hlavne štúdiu (tento rok prispieva k formácií aj internoviciát – tzn. spoločná formácia na medzikongregačnej úrovni v rámci celého Slovenska) . Okrem štúdia sa novicky venujú modlitbe, práci v dome, ale aj iným tvorivým činnostiam, ktoré im budú môcť využiť v ich ďalšej pastoračnej činnosti. Druhý rok noviciátu je spojený s apoštolskou praxou mimo noviciátneho  domu, kedy si môže novicka vyskúšať a overiť v praxi schopnosť vytvárať rovnováhu medzi duchovným životom, službou a komunitou. Po skončení noviciátu požiada písomne o zloženie dočasných sľubov.

BOHU VĎAKA

„Milé sestry, čo si žiadate?“ Otázka, ktorá 26. augusta 2012 zaznela kláštorom v Okoličnom pre už novicky Kateřinu Holanovou, rehoľným menom Emanuelu a Ivanu Sekerákovú, ktorá si krstné meno necháva naďalej a jej rehoľným patrónom bude Giussepe Moscati. 

Čítať ďalej...

Noviciátna škola

V dňoch 25.-27.11. 2011 sa novicky Tereza a Rita spolu so svojou magistrou sr. Faustínou zúčastnili prvého stretnutia Internoviciátu v Čičmanoch, kde sa stretli spolu s ďalšími novickami a ich magistrami zo štrnástich rehoľných spoločenstiev. Témou stretnutia bola Príprava na zasvätenie, ktorou ich sprevádzal p. Jozef Šuppa, SJ.

Čítať ďalej...

Obliečka v Okoličnom

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, do nášho rehoľného spoločenstva pribudli dve ďalšie sestry: s. Rita a s. Tereza. Po postuláte, ktorý absolvovali v Žiline, sa rozhodli urobiť ďalší krok k zasväteniu a v obrade obliečky prijali rehoľné rúcho. Dvojročný noviciát prežijú uprostred spoločenstva sestier v Okoličnom. Nech ich Pán zahŕňa darmi svojho Ducha na ceste spoznávania Krista, seba i svojho povolania.

Anežka Česká

Chceš sa bližšie zoznámiť s Anežkou Českou, princeznou z rodu Priemyslovcov? Viac sa dozvieš v prezentácii.

Ja som prišiel, aby mali život...

Na aké otázky hľadajú odpovede už 13-roční teenageri

V týchto posledných dňoch som bola, aj spolu s jednou z noviciek, na niekoľkých školách na pozvanie katechétov. Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť, keďže už niekoľko rokov neučím na základnej škole. Prečo zaujímavá? Lebo už teenageri, aj keď si to možno poriadne ani neuvedomujú, lež skôr cítia, aký život im bol ponúknutý, túžia po ňom a akosi inštinktívne ho hľadajú. Všetci, každý z nás, sme boli povolaní k životu v hojnosti. Jednoducho povedané, prežívať život v radosti, byť šťastní. Najčastejšia otázka, ktorú viacerí napísali na lístočky v rôznych obmenách znela: Baví vás táto „práca“? Ste rady, že ste si vybrali túto „prácu“?

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie