Mikulášske ozveny 2009

Ako každý rok, tak i tento rok zavítal do komunity sestier v Okoličnom sv. Mikuláš. Tentokrát však nebol sprevádzaný tlupou čertov, „ktorí sa kláštoru zďaleka vyhýbajú“, ale zástupom svätých.
Napriek biblickému slovu „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo“, mohli sestričky nahliadnuť do školských lavíc nebeskej triedy a byť svedkami vyučovacej hodiny o problematike dobrých skutkov. A kto v nebesiach vyučuje? Predsa archanjeli! Všetci však rešpektujú riaditeľovu autoritu.
Potom sa už išlo na vec – školskú teóriu je predsa nutné uviesť do praxe. Milí nebešťania sa vydali na zem, aby konali dobré skutky a prinášali radosť. To sa im skutočne podarilo. Sestričkám sa po tvárach rozliali nádherné úsmevy.
Na záver jedna otázka pre čitateľov tohto článku: Hádajte, ktorí svätí prišli sestry navštíviť? Viď foto.
Prajeme vám príjemnú zábavu a mnoho úspechov.
Váš noviciát

Doplnkové informácie