Ja som prišiel, aby mali život...

Na aké otázky hľadajú odpovede už 13-roční teenageri

V týchto posledných dňoch som bola, aj spolu s jednou z noviciek, na niekoľkých školách na pozvanie katechétov. Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť, keďže už niekoľko rokov neučím na základnej škole. Prečo zaujímavá? Lebo už teenageri, aj keď si to možno poriadne ani neuvedomujú, lež skôr cítia, aký život im bol ponúknutý, túžia po ňom a akosi inštinktívne ho hľadajú. Všetci, každý z nás, sme boli povolaní k životu v hojnosti. Jednoducho povedané, prežívať život v radosti, byť šťastní. Najčastejšia otázka, ktorú viacerí napísali na lístočky v rôznych obmenách znela: Baví vás táto „práca“? Ste rady, že ste si vybrali túto „prácu“?

Inými slovami povedané, ste naozaj šťastné??? Len na vysvetlenie, teenageri slovom práca pomenovali náš Bohuzasvätený štýl života, o ktorom sme im rozprávali skôr, než bol poskytnutý priestor na otázky. Zaujalo ma to. Je možné, že oni sú po materiálnej stránke dobre zaopatrení, ale čo hľadajú? Po čom túžia? Túžia po živote v hojnosti. Ježiš nám hovorí: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10,10) Aké ponuky sa im dostávajú? Aké odpovede na ich otázky? A čo my, kresťania, aké svedectvo im vydávame?

Určite ste už mnohokrát počuli, že Bohu na vás záleží, ale prežívajúc deň za dňom, čeliac mnohým problémom, čomu ste na základe skúseností uverili? Dajte si úprimnú odpoveď na otázku: Skutočne veríte, že Bohu na vás záleží? Veríte, že túži po vašom šťastí? Nakoniec povedať, že tomu verím, je jedna vec. Objaviť, že je to pravda, je úplne iná vec. 
Prečo si František z Assisi vybral život v radikálnej chudobe, čistote a poslušnosti? Z jeho spôsobu, ako hľadí na Ukrižovaného Krista, na jeho človečenstvo, plynie jeho túžba nasledovať ho, byť s ním a žiť ako on. Teda, nejedná sa o morálnu povinnosť, o prísne zachovávanie zákona, ale všetko má pôvod v tejto túžbe, ide o vášnivé, radostné nasledovanie, lebo Kristus je jedinou primeranou odpoveďou na jeho túžbu. A preto sa rodí tento apoštolský štýl života, tzv. štýl prvých bratov; žiť presne tak, ako žil Kristus. Lebo len Kristus zodpovedá túžbe jeho srdca a len on ho môže zachrániť a teda, František ho chce nasledovať. A čo ty? Poznáš a nasleduješ najhlbšie túžby svojho srdca? 

s. Teofila, OSF

 

Doplnkové informácie