Prvé sľuby 2009

„V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom.  Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ - , kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.“
(Jn 1, 35 – 39)

 V duchu týchto slov z evanjelia sa niesli tohtoročné prvé sľuby, ktoré sa konali v Okoličnom dňa  22.8.2009. Slávnostnú sv. omšu celebroval páter František Xaverský OFM.  Hlavným kazateľom bol Mons. Peter Mišík, dekan z Novej Bane. Na sv. omši sa zúčastnili príbuzní, spolusestry a kňazi z okolia.

Kto sa to vlastne rozhodol radikálne odpovedať Bohu "áno" ? Sú to sestry Mária Vyžinkárová a Noemi Struhárová, ktoré sa po noviciátnej formácii zasvätili Bohu sľubmi chudoby, čistoty a poslušnosti.  Po sv. omši, pri ktorej skladali sľuby do rúk provinciálnej predstavenej  Magdalény Sumilasovej, nasledoval obed a bohatý program, ktorý pre nich pripravili ich spolusestry.

Naším „new“ sestrám prajeme aby sa pevne držali Boha a v každom čase sa spoliehali na jeho prozreteľnosť, a pripájame sa k blahoželaniam. Viac vo fotogalérii.

Doplnkové informácie