Pastorácia povolaní

Povolanie je dar Boha človeku. Nepochopiteľný a daný z lásky. Boh vezme do rúk srdce človeka a pritiahne si ho k sebe. Potom ho rozširuje, aby sa učilo milovať všetkých. A nakoniec ho pošle slúžiť, aby s ním spolupracovalo na spáse sveta. Konkrétne a činne – tak, ako to robil Ježiš.

„Po stáročia nikdy nechýbali ľudia, ktorí si v poslušnosti Otcovej výzve vnuknutiam Svätého Ducha zvolili túto cestu osobitného nasledovania Krista, aby sa mu odovzdali s «nerozdeleným» srdcom." (Vita Consecrata 1)

Boh je verný a povoláva aj dnes. No toto volanie je často jemné ako hlas vánku, ktorý počul prorok Eliáš. Niekedy nie je ľahké zachytiť ho. Potrebujeme však nájsť svoje mieste v Božom pláne, ak chceme žiť naplno.

Cieľom pastorácie povolaní je pomôcť mladým ľuďom rozlíšiť ich životné povolanie a sprevádzať ich, aby boli schopní
slobodne odpovedať na Ježišovu výzvu: „Poďte a uvidíte.“ (Jn 1,39).

Chceš aj Ty prísť a vidieť?

Môžeš sa skontaktovať so sestrami v ktoromkoľvek dome Slovenskej provincie, alebo priamo zavolať sestre Zdenke – 0903 560 639. Ponúkame možnosť návštevy a rozhovoru v rehoľnej komunite, alebo účasti na spoločných aktivitách zameraných na rozlišovanie povolania.

Týždeň modlitieb za povolania 2012

Zapojte sa do týždňa modlitieb za povolania. Plagátik na stiahnutie tu. Viac

Duchovné cvičenia pre dievčatá v Okoličnom

Duchovné cvičenia pre dievčatá nad 17 rokov sa konali v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši od 1.-4.8.2011. Cieľom bolo predstaviť jednotlivé hory- vrchy a uvedomiť si pre život podstatné veci, ktoré nám Ježiš na nich povedal.

Čítať ďalej...

Františkánske dni na Univerzite

Ako Školské sestry spolu s bratmi františkánmi sme dostali pozvánku na Katolícku univerzitu v Ružomberku. O čo vlastne išlo? Univerzitní kapláni v Ružomberku nás 4. – 5. 4. 2011 pozvali trošku porozprávať o našej spiritualite a charizme. Nazvali to „Františkánske dni“. Program začínal v pondelok mládežníckou sv. omšou o 19:30 v jezuitskom kostole, po nej bolo menšie agapé spolu s mladými. Na druhý deň sme mali krátke prednášky o našej Kongregácii a františkánskych reholiach vo forme Power Pointu, pre všetkých, ktorí mali záujem. Večer boli pre mladých pripravené chvály, ktoré viedla s. Eliška. Program sa končil stretkami a sv. omšami na internátoch. Týmto ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí si našli čas a svedčili slovom, ale hlavne svojou prítomnosťou a svedectvami zo svojho života.

Stretnutie sestier zodpovedných za pastoráciu povolaní v našej provincii

Tohtoročné stretnutie sa nieslo v duchu odovzdania a ochoty sestier byť tu pre druhých. Na stretnutie prišla aj sestra Magdaléna, provinciálna predstavená, ktorá nás povzbudila konať veci pre Božie kráľovstvo, aj keď výsledky nie sú až tak viditeľné. Pripomenuli sme si a poďakovali Pánu Bohu za všetky akcie, ktoré sa konali počas roka. Potom nasledovalo plánovanie na budúci rok. Toto všetko sme odovzdali  pod svätostánok pri adorácii.
viď. foto

Veselé prípravy pred SVADBOU

V nedeľu večer začal ruch v Katolíckom dome v Žiline, kde prichádzali dievčatá zo všetkých kútov Slovenska, keďže prebiehal už 6-ty ročník pracovno-modlitbovej skúsenosti. Týždeň sa 43 "egyptským kobylkám" Innocent venovali sestry Zdenka, Samuela, Faustína, Pavlínka, Rút, Kristína, Bibiána a postulantky Stanka s Martinkou. Chcete vedieť, čo robili týždeň v kláštore? No predsa pripravovali SVADBU našim dvom nevestám: sestre Alžbete Koželovej a Márii Bebčákovej, ktoré dňa 15. augusta, t.j. túto sobotu, zložia svoje doživotné sľuby.

A teraz už späť k pôvodnej otázke. Pracovnú skúsenosť dievčatá chrabro naplnili kde sa len dalo, veď posúďte sami... A či sa modlili? Veru úpenlivo, aby prišli domov s neporezanými a neomozoľovanými (autorka budúceho spisovného slova je B. Wink) rukami. Veľmi si navzájom za všetko ďakujeme a tešíme sa opäť o rok.

P.S.: Napíšte nám k fotografiám svoje úsmevné i vážne postrehy.

Doplnkové informácie