Františkánske dni na Univerzite

Ako Školské sestry spolu s bratmi františkánmi sme dostali pozvánku na Katolícku univerzitu v Ružomberku. O čo vlastne išlo? Univerzitní kapláni v Ružomberku nás 4. – 5. 4. 2011 pozvali trošku porozprávať o našej spiritualite a charizme. Nazvali to „Františkánske dni“. Program začínal v pondelok mládežníckou sv. omšou o 19:30 v jezuitskom kostole, po nej bolo menšie agapé spolu s mladými. Na druhý deň sme mali krátke prednášky o našej Kongregácii a františkánskych reholiach vo forme Power Pointu, pre všetkých, ktorí mali záujem. Večer boli pre mladých pripravené chvály, ktoré viedla s. Eliška. Program sa končil stretkami a sv. omšami na internátoch. Týmto ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí si našli čas a svedčili slovom, ale hlavne svojou prítomnosťou a svedectvami zo svojho života.

Doplnkové informácie