Duchovné cvičenia pre dievčatá v Okoličnom

Duchovné cvičenia pre dievčatá nad 17 rokov sa konali v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši od 1.-4.8.2011. Cieľom bolo predstaviť jednotlivé hory- vrchy a uvedomiť si pre život podstatné veci, ktoré nám Ježiš na nich povedal.

Náš program pozostával: Každý deň sme predstavili jeden s vrchov. Prečítali sme úryvok zo sv. Písma, nasledovala 15-20 min. prednáška. Nasledovalo ½ až hodinové rozjímanie. Potom nasledovala buď modlitba, v iný deň chvály alebo delenie sa so svojím rozjímaním. V jeden deň mali dievčatá krátkou scénkou vyjadriť jedno blahoslavenstvo. V programe DC bola zahrnutá modlitba breviára spolu so sestrami, celonočná adorácia, modlitba sv. ruženca, zábava (e-Rko tance, opekačka).

Čas sme mali pekný a bohato využitý.

Doplnkové informácie