Postulát

Cieľom postulátu je rozlíšiť rehoľné povolanie v rodine Školských sestier sv. Františka, prehĺbiť vzťah s Ježišom Kristom a dozrieť v ľudskej i kresťanskej oblasti.
 
Postulantky bývajú so svojou magistrou, ktorá ich sprevádza na ceste rozlišovania, na sídlisku Solinky  v Žiline. Zamestnané sú v civilných zamestnaniach. Okrem toho sú zapojené do apoštolátu vo farnosti (birmovanci, rozdávanie sv. prijímania chorým). V komunite sa zúčastňujú spoločného štúdia, práce a modlitby. Komunita je priestor na spoznávanie seba i rastu v medziľudských vzťahoch. Štúdium je zamerané na prehĺbenie sebapoznania, poznania právd viery i duchovného života, oboznámenia sa s charizmou školských sestier. Na konci postulátu magistra dáva postulantke odporúčanie pre vstup do noviciátu.
 

Vstup do postulátu

Všetko máme spoločné

Sviatok Stigmatizácie sv. Františka sa stal pre Luciu Sedlákovú a Ivanu Sekerákovú o to viac nezabudnuteľným. Boli sme prijaté do postulátu a je to pre nás výzva, odhodlanie hlbšie a bližšie spoznávať Ježiša.

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie