Vstup do postulátu

Všetko máme spoločné

Sviatok Stigmatizácie sv. Františka sa stal pre Luciu Sedlákovú a Ivanu Sekerákovú o to viac nezabudnuteľným. Boli sme prijaté do postulátu a je to pre nás výzva, odhodlanie hlbšie a bližšie spoznávať Ježiša.

Možno sú naše mená zameniteľné (a niektorí hovoria, že aj výzor - veď všetko máme spoločné), predsa Boh si každú osobne vyvolil, aby autentickejšie prežívala krstnú milosť.

Ďakujeme mu za tento dar, aj za dar spoločenstva sestier, ktoré budú vždy stáť pri nás a chceme láskou, službou opätovať Bohu a ľuďom všetko, čo sa nám dostalo ako nezaslúžená mil

Pozri

Doplnkové informácie