Pridružení členovia

„Ako je dobré a milé keď bratia a sestry žijú pospolu.“

Pri našom spoločenstve Školských sestier sv. Františka máme pridružených členov a sympatizantov, ktorí túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom cez modlitbu, duchovné obnovy, poznávanie františkánskej spirituality, budovanie spoločenstva medzi sebou a so sestrami.

Pridruženie pomáha našim členom žiť charizmu dôverného spojenia s Bohom v každodennom živote a napomáha ich celkovej formácii. Jeho poslaním je:

  • poznávať a milovať Cirkev, v ktorej tvoríme spoločenstvo
  • modliť sa za kongregáciu a seba navzájom,
  • usilovať sa rásť vo vzájomných vzťahoch,
  • zúčastňovať sa na živote a službe sestier.

Pridružení členovia sa pravidelne stretávajú 1-krát v mesiaci.

Doplnkové informácie