Psychológia a formácia zasväteného života

V rámci štúdia „Spirituality zasväteného života“ boli v Košiciach 19. septembra 2009 na Teologickej fakulte prednášky na tému Psychológia a formácia zasväteného života. Už od rána sa aula zapĺňala sestrami rôznych kongregácii. Seminár bol otvorený pre všetkých bratov a sestry v zasvätenom živote. Prednášky mal doc. MUDr. ThDr. Max Kašparů, PhDViac vo fotogalérii.

V dopoludňajšom bloku hovoril o najrozšírenejšej chorobe dnešného človeka – o komplexe menejcennosti. Poukázal na potrebu byť sám sebou – ako nevyhnutnú podmienku pre plnohodnotný život, vykreslil nebezpečenstvo pretvarovania sa – tzv. lepenia tapiet na seba a hovoril o nutnosti „odtapetovania“. Rozvíjal myšlienku Tomáša Akvinského: „Milosť stavia na prirodzenosti“ – pravdivosť tejto vety podložil aj viacerými príkladmi zo svojej lekárskej praxe. Pokračoval v predstavení Panny Márie ako vzore pre každého kresťana a to hlavne kvôli jej čnostiam: bola pri veciach podstatných (nie zaujímavých – ako nám predkladá mentalita dnešného sveta), to čo robila – pri tom aj bola plne prítomná a ďalšie.

O 12. 00 hod. sme boli účastní slávenia sv. omše v seminármon kostole sv. Antona Paduánskeho. Po obede pokračoval druhý blok prednášok. Hlavnou témou boli kroky pre nasledovanie Krista vykreslené na príklade povrazolezca: hovoril o potrebe správneho ukotvenia povolania, budovaní na kvalitnom základe, stálom upriamení pohľadu na Krista, trpezlivosti v malých krokoch a o nebezpečenstve túžby lámať duchovné rekordy... Posledný vstup tvorila diskusia – doc. Kašpraů odpovedal na otázky, ktoré prítomní mohli písať počas prednášok.

Prestávky boli pre nás príležitosťou pre zdieľanie vlasných pohľadov na prednesené témy, ale aj zakúšanie sestrerskéh spoločenstva. Všetci prítomní odchádzali povzbudení novými pohľadmi na tradičné hodnoty zasväteného života prerozprávané rečou človeka, ktorý hovoril predovšetkým na základe dlhoročnej praxe lekára, diakona, kresťana... 

Sestra Caritas Kováčová

Doplnkové informácie