Medzinárodné stretnutie

Pozdravujeme všetky sestry slovenskej provincie z Večného mesta Ríma, kde sa schádzame na medzinárodnom programe obnovy v duchu našej zakladateľky Antónie Lamplovej a sv. Františka. Sme tu zídené z rôznych kútov sveta – sestry z Talianska, Indie, USA, Chile, Kazachstanu, JAR,  Čiech a Slovenska. Čas trávený v pestrom sesterskom spoločenstve nám rýchlo letí, ale všetky ho vnímame ako veľmi požehnaný. Pri spoločnom stolovaní, zdieľaní a načúvaní jedna druhej sa postupne lámu bariéry strachu z neznalosti jazyka, veku  či inej kultúry, čoho výsledkom je čoraz častejší úprimný smiech….

Každý deň počúvame mnohé podnetné myšlienky, ktoré sú umocnené tak vzácnym miestom, v ktorom žilo množstvo svätých ľudí. Súčasťou nášho programu je aj návšteva miest, po ktorých chodil sv. František a to nielen v Ríme, ale aj v Assisi. Je veľmi zaujímavé sledovať jeho stopy a v objektíve večnosti byť súčasťou niečoho tak veľkého. Celé toto stretnutie je pre nás povzbudením k radikálnejšiemu nasledovaniu Krista, k intímnejšiemu vzťahu s Ním a k ešte väčšej radosti a vďačnosti za dar povolania.

Na všetkých miestach, ktoré navštívime, myslíme na Vás v modlitbe.

 Za účastníčky sestra Maximiliána Weishäuplová

P.S.: Pripájame aj niekoľko fotiek, aby ste sa mohli nadýchnuť našej medzinárodnej,  a predsa rodinnej atmosféry.

Doplnkové informácie