Formačné stretnutia 2012-2013

Ďakujeme našim sestrám SM. Michaele Gardošovej a SM. Lucii Cuninkovej za stretnutia stálej formácie, ktoré pre nás organizujú. Stretnutia sú vždy obohatením po duchovnej stránke aj upevnením nášho sesterského spoločenstva. 

Od septembra sa uskutočnili už 3 stretnutia na témy: 

 

Kríza v zasvätenom živote, pozvaný hosť - Don Štefan Turanský, 

Viera a nie - viera veľkých biblických postáv - o. Vladimír Juhas a

Média  a ohlasovanie Evanjelia - o. Rudolf Smoter

 

Doplnkové informácie