"Široký" prierez zo Širokého 2

Pánovi je známa každá vedomosť, svojím pohľadom všetko pozoruje a odhaľuje stopy, čo vedú k veciam ukrytým...

(porov. Sir 42,19)

S pohľadom upretým na Pána sa aj naďalej snažíme s vďakou v srdci prežívať ďalšie dni so všetkými, ku ktorým nás Pán posiela. V skratke vám ponúkame pohľad na naše posledné mesiace...

Doplnkové informácie