Chválospev stvorenstva a deti

Po mesiaci sme sa opäť stretli na Staničnej, aby sa  deti dozvedeli niečo nové zo života svätého Františka. K sestrám Mariele, Noemi, Miriam a Lucii sa pridalo 21 dievčat a spolu sme objavovali krásu stvorenstva, tak, ako to robil svätý František, ktorý ďakoval Pánu Bohu za veci, ktoré ho obklopujú, a v ktorých môžeme vnímať lásku Boha k nám. Za všetky veci, ktoré nám Boh dáva, sme Mu v kaplnke  poďakovali spontánnou modlitbou.

Naše stretnutie sme spestrili krátkymi scénkami, výrobou krásnych originálnych obrázkov, ktoré deťom doma budú pripomínať toto stretnutie a budú ich viesť k tomu, aby  Bohu ďakovali za všetko, čo nám dáva. Na záver sme navštívili cintorín a stretnutie ukončili športovými hrami v oratóriu u saleziánov.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie s deťm

Pozri

Doplnkové informácie