Greccio na Trnávke

V sobotu 3. decembra sme sa opäť  stretli my tri sestry - Mariela, Noemi a Miriam na našom treťom stretnutí s 19 deťmi, ktorého témou boli Vianoce.

Po úvodnom privítaní sme sa všetci rozdelili do 3 skupín, kde sme si priblížili tajomstvo Ježišovho narodenia. Sestra Mariela potom deťom porozprávala ako sv. František v Grecciu začal históriu "výroby betlehemov".
Keďže Vianoce sú sviatky lásky a obdarovania sa - deti vyrábali vianočné pozdravy a ozdobovali medovníky, ktoré spolu s vianočným vinšovaním na záver stretnutia darovali svojim rodičom

Pozri

Doplnkové informácie