Don Bosco na Trnávke

Opäť prichádzame , aby sme sa s vami podelili, čo nového sa udialo u nás na "stretku". Keďže boli prázdniny, tak naše "stretko" 7.1. 2012 bolo menšie počtom, ale za to bohaté na zážitky.
Témou stretnutia bol: DON BOSCO.

Keďže náš farský kostol je zasvätený don Boscovi a pôsobia tu saleziáni, chceli sme deťom priblížiť nášho farského patróna. Dievčatá osobne prišiel navštíviť "don Bosco" v podobe don Ľuboša, ktorý im porozprával o tom, ako to všetko začalo v Turíne a zároveň si pre dievčatá pripravil malé prekvapenie " kúzla". Tie mali veľký úspech. Potom nás don Ľuboš pozval na sv. omšu. Hrou na gitaru nás sprevádzal jeden otec z prítomných dievčat. Po sv. omši sme don Ľuboša pozvali na malé pohostenie. Dievčatá si potom vyrábali anjelov na podnet don Ľuboša, ktorý ich v príhovore povzbudil, aby sa stali "anjelmi", ktorí iným prinášajú Pána Ježiša. 

 

Pozri

 

 

Doplnkové informácie