Návšteva bratislavských betlehemov

Je známe, že v mnohých kostoloch starého mesta v Bratislave, sú nádherné vianočné betlehemy, ktoré majú dlhoročnú tradíciu. A tak v nás so sr. Miriam skrsla myšlienka pozrieť si tieto betlehemy spolu s deťmi.
5.1. 2012 sme sa napriek daždivému počasiu vydali na malú exkurziu betlehemov. Išlo s nami 10 detí a jedna mama.

Najskôr sme si pozreli betlehem u bratov kapucínov, kde nás sprevádzal brat Peter. Pre deti bol zážitok vidieť nielen betlehem, ale i kláštor bratov, ale i vtáčiky, ktoré bratia chovajú.
Potom sme sa premiestnili do kostola bratov františkánov, tu sa nás ujal brat Pavol. Deťom sa betlehem veľmi páčil. Od brata Pavla sa dozvedeli, prečo sv. František má čestné miesto pri betleheme. Najväčším zážitkom pre deti bolo pozvanie brata Pavla pozrieť si kryptu, kde sú pochovaní bratia františkáni. Potom nás už čakal betlehem v našej Katedrále sv. Martina. Keďže nás putovanie trošku zmorilo a potrebovali sme sa posilniť, pán vrátnik z kňazského seminára nás prichýlil do jedálne, kde sme sa posilnili dobrotami, ktoré deťom zabalili mamy. Výlet sme zakončili želaním, aby po nás prišiel červený autobus MHD s televízorom, pretože niektoré deti prvý krát cestovali autobusom MHD. Zväčša ich vozia rodičia autom. Toto želanie sa im splnilo.

Pozri

Doplnkové informácie