Pôst ako tréning lásky

Milí priatelia opäť sa chceme s vami podeliť z nášho mesačného stretka, ktoré mávame u nás v komunite. V sobotu 3.3. sme sa stretli spolu s 21 dievčatami a celé stretnutie bolo nasmerované na pôstne obdobie, ktoré sme začali prežívať.

Dievčatá sa rozdelili do troch skupín, kde každá skupina mala vylúštiť dve krížovky, ktoré nám potom postupne poskladali puzzle - kríž. Spolu sme sa porozprávali o utrpení P. Ježiša o jeho veľkej láske k nám a že tento čas pôstu nám Boh daroval na " tréning lásky", dievčatá boli pozvané svojím rodičom viac prejavovať vďačnosť za to všetko čo pre nich robia, ako také malé cvičenie sa v láske.  V našej kaplnke sme sa pomodlili krížovú cestu za rodičov a potom sme sa posilnili koláčmi sr. Miriam, a už tradične nemohli chýbať obľúbené pukanceSmiledievčatá si tiež vyrábali žabky a pozdravy pre rodičov, na ktoré mohla každá napísať za čo je vďačná svojím rodičom.Stretnutie sme ukončili vonku spoločnými hrami .

Pozri

Doplnkové informácie