Strieborná svadba aj v reholi

Pred 25.rokmi dala svoje ÁNO Bohu. Bolo to v čase totality,kedy nebolo vôbec isté ako sa bude ďalej vyvíjať život rehoľníkov na Slovensku, aj keď tajných. Boh aj napriek vonkajším vplyvom klopal na srdcia ľudí a pozýval ich do hlbších vzťahov s Ním. Dôkazom toho, že sa našli ľudia, ktorí túžili prežívať plnší život s Bohom, je aj sestra Laura Kačmarská.


26. septembra 2009 sa stretli niektoré sestry v Bratislave v komunite na Križovatkách, aby spolu so sestrou Laurou slávili eucharistickú obetu, pri ktorej  ďakovali Bohu za  dar života, povolania a vernosti počas 25 rokov zasväteného života. Svätú omšu celebroval p. Štefan Bankovič, OFM. Všetkým nanovo pripomenul, že každé povolanie je kráčanie po ceste, kde sa stretávajú dve srdcia: Ježišovo a naše. Panna Mária keď sa stretla so svätou Alžbetou zaspievala chválospev Bohu. Aj naše stretnutia majú viesť k takémuto chválospevu Bohu a zároveň ku chvále za všetko, čo Boh robí pre nás  a v našich životoch.
Po svätej omši nasledoval spoločný slávnostný obed, pri ktorom sme mohli prežívať sestersko-bratské spoločenstvo radosti, spomienok i veselých príhod zo života s Pánom aj bratmi a sestrami.
Každé jubileum je milostivý čas, ktorý Pán dáva. Mohli to zakúšať ľudia už v starom zákone a môžeme to zakúšať aj my. Tak aj počas tohto milostivého času chceme naďalej vyprosovať požehnanie pre sestru Lauru,  jej  službu, ktorú jej Pán zveril a ochotu aj naďalej nechať sa viesť Jeho cestami a hlavne, aby bol vždy Boh number 1 v jej živote. Pripájame zopár fotografií zo slávnosti.


  

Doplnkové informácie