Deň farnosti na Trnávke

Na konci leta keď sa spomína na zážitky a udalosti počas leta prichádza nám na um táto vydarená akcia. O ktorej sme vám ešte nestihli napísať. Udiala sa 6.júna 2010. Slnečné popoludnie, 700 farníkov, rodinná atmosféra, pestrý program – tieto slovné spojenia vystihujú Deň farnosti, ktorý sa uskutočnil v Bratislave na Trnávke.
Podujatie sa začalo svätou omšou na dvore oratória/ nádvorie u saleziánov /. Kazateľom bol páter Augustín Slaninka CM, ktorý v príhovore zdôraznil význam farnosti v živote každého veriaceho. V nasledujúcom programe sa predstavili jednotlivé spoločenstva – klub seniorov, naša komunita pôsobiaca na Križovatkách, saleziáni, spoločenstvá rodiniek, Materské centrum mamy Margity, futbalový klub Domino a aj združenie Domka s činnosťou v oratóriu. Každé spoločenstvo vo farnosti si pripravilo nejakú zaujímavú činnosť pre farníkov a návštevníkov. My sestry sme ponúkli možnosť si vyskúšať drôtikovanie, ktoré malo úspech nielen u detí, ale i u mamičiek, ktoré si vyrobili vlastnoručne šperky. Ďalej deti si na stanovištiach vyskúšali svoju šikovnosť, rodičia využili priestor na stretnutie s priateľmi, občerstvenie gulášom či kofolou a sledovaním programu na pódiu. Pri tejto akcii mali možnosť nielen farníci, ale aj my sestry, sa bližšie zoznámiť s veľkou rodinou farnosti . Vyvrcholením Dňa farnosti bola adorácia, ktorú viedol Braňo Letko a Lamačské chvály. Hlavný zodpovedný za celé podujatie bol salezián Juraj Kovaľ, ktorý prezradil, prečo také čosi vôbec Trnávka organizuje: „Naša farnosť ponúka stretnutie všetkých jej členov, no hlavne dáva možnosť nahliadnuť do všetkého svojho pestrého diania. Potešilo by nás, keby si tu každý jeden veriaci mohol nájsť to svoje miesto a aktívne sa zapojiť do diania farnosti.“ Pre mnohých veriacich bol program zážitkom toho, že Trnávka ako farnosť je miestom pre každého – mladého, či vekom staršieho, pre toho kto rád spieva, či športuje, pre deti, mladých, slobodných, zasvätených, rodičov i seniorov... >>> viď fotogaléria

Doplnkové informácie