Objav Krista

Objav Krista, na ktorom sme sa zúčastnili, sr. Mariela a ja, je názov evanjelizačno- formačného seminára, ktorý sa uskutočnil v aule bratislavského seminára 6. -7.9. ako jedna z predmisijných aktivít blížiacich sa bratislavských misií.

Cieľom tohto seminára bolo predstaviť kurz Objav Krista ako jednu z možností pomisijných aktivít vo farnostiach pre veriacich, ktorí budú mať záujem rásť v osobnom vzťahu s Ježišom. Odkiaľ tento kurz pochádza?

Autorom kurzu je katolícka organizácia ChristLife v Baltimorskej arcidiecéze. Na Slovensko nám ho s pomocou rehole Redemptoristov a laických spoločenstiev Calvary a Rieka života prišiel predstaviť zakladateľ Dave Nodar a jeho spolupracovník Peter Ascosi. Tento kurz sa skladá zo siedmich stretnutí a jedného dňa duchovnej obnovy. Jednotlivé stretnutia majú spoločnú štruktúru: večera, privítanie a modlitba, prednáška a diskusia v skupinkách. Viac informácií o Objav Krista, prípadne objednanie si materiálov, môžete nájsť na http://www.christlife.org/objavkrista/ Čo mi tento seminár dal? Kristína: Okrem praktických vecí, ako viesť tento kurz, bolo pre mňa krásne vidieť a zažiť spoločenstvo ľudí (laikov, rehoľníkov, kňazov), ktorí túžia robiť niečo pre svojich bratov a sestry aj po misiách; ktorí chcú podať pomocnú ruku, venovať a obetovať čas pre tých, ktorí sa zapália počas bratislavských misií. Ja osobne si uvedomujem, že je veľmi dôležité podať ľuďom okrem „záchranného balíčka“ (ktorým sú misie) aj „pravidelnú stravu“ (pomisijné aktivity vo farnostiach), aby mohli Ježiša spoznávať stále viac a viac. Mariela: Tento seminár bol veľmi praktický a zároveň ma oslovilo, že tento kurz vyšiel z katolíckeho prostredia a chce pomôcť ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov sa vzdialili od Krista a Cirkvi. Samotní zakladetelia vychádzali z dokumentov pápežov. Zároveň v aule bola rodinná atmosféra, kde bolo cítiť, že ľudia sú tam nie z donútenia, ale práve naopak sú zapálení pre Krista, Cirkev . Bohatstvo svojej viery chcú dávať iným. Tak vás všetkých, ktorí tieto riadky čítate, prosím o modlitbu za bratislavské misie, ktoré sa uskutočnia 10.-24.10.2010. (www.misieba.sk) Totižto, ak si uvedomíme, že v Bratislave je zídené celé Slovensko, misie sú jedinečnou príležitosťou ako sa Ježiš môže dotknúť rôznych kútov našej krásnej domoviny. Nech vás žehná Pán! s. Kristína

Doplnkové informácie