Košice

Moravská 62
040 01 Košice
055 /633 2300
mobil 0908 047 073
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Poslanie:
• práca na Teologickej fakulte KU a Liturgickom inštitúte
• práca s mládežou, Gifra
• katechéza a vyučovanie v ZŠ

Obzretie sa za Týždňom modlitieb za duchovné povolania

Týždeň modlitieb za duchovné povolania sa skončil, ale my sa môžeme modliť ďalej Wink

Pre tých, ktorí nemohli prísť na "našu výstavu", pripájame pár fotografií vo fotogalérii...

Táto výstava nebola jedinou spoločnou akciou v tomto týždni. V pondelok sme sa z viacerých rehoľných spoločenstiev zúčastnili na sv. omši pre vysokoškolákov, kde sme sa aj aktívne zapojili do liturgie. Vo štvrtok sa v Dóme sv. Alžbety slávila mládežnícka sv. omša za duchovné povolania, po ktorej nasledovala adorácia spojená so svedectvami niektorých sestier. Celý týždeň vyvrcholil Nedeľou dobrého Pastiera, ktorá je zároveň Dňom otvorených dverí v kňazskom seminári. Aj tu sme prispeli svojím "vkladom" do programu - "workshop - mi, do ktorých sa zapojili deti, mladí i starší, ktorí v tento deň prišli do priestorov Kňazského seminára sv. Karola Boromejského a Teologickej fakulty KU v Košiciach.

 

Odpustová slávnosť sv. Františka na internáte Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach

Spoločenstvá mladých na košických internátoch si pred pár rokmi vyberali svojich nebeských patrónov. Nádejní veterinári, ktorých povolanie sa snúbi s pozitívnym vzťahom k všetkému živému, čo vyšlo z Božích rúk, si za svojho patróna zvolili sv. Františka z Assisi. V utorok 6.10.2009 mali na svojom internáte v priestoroch jedálne odpustovú slávnosť sv. Františka  - svojho patróna.

Čítať ďalej...

Sviatok stigmatizácie sv. Františka

V roku 1224 trávil sv. František obdobie pôstu na La Verne. Meditoval nad obrazom Ukrižovaného, ktorý sa mu vryl do duše už v kostolíku sv. Damiána. Tak veľmi sa s ním stotožnil, že na jeho vlastnom tele sa objavili Ježišove jazvy. To, čo mal po celý život pred očami a pociťoval vo vlastnom vnútri, vystúpilo vtedy navonok.  Túto udalosť si vo františkánskej rodine pripomíname sviatkom stigmatizácie sv. Františka, ktorý slávime 17. septembra.

Čítať ďalej...

Mladí v Kremnici

Deň otvorených dverí vo františkánskom kláštore v Kremnici

360. výročie príchodu františkánov
250. výročie požehnania Loretánskej kaplnky
60. výročie smutnej spomienky na akciu „K“ v Kremnici
20. výročie pádu komunizmu na Slovensku

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie