Sviatok stigmatizácie sv. Františka

V roku 1224 trávil sv. František obdobie pôstu na La Verne. Meditoval nad obrazom Ukrižovaného, ktorý sa mu vryl do duše už v kostolíku sv. Damiána. Tak veľmi sa s ním stotožnil, že na jeho vlastnom tele sa objavili Ježišove jazvy. To, čo mal po celý život pred očami a pociťoval vo vlastnom vnútri, vystúpilo vtedy navonok.  Túto udalosť si vo františkánskej rodine pripomíname sviatkom stigmatizácie sv. Františka, ktorý slávime 17. septembra.

Sviatok nasledovníkov sv. Františka, ktorý hovorí o Františkovej odhodlanosti nasledovať Ježiša až po kríž, sme sa v komunite v Košiciach rozhodli tento rok sláviť v širšom kruhu františkánskej rodiny. Na sv. omšu sme pozvali mladých z Gifry, ktorí k nám chodia na stretnutia, ich rodičov aj terciárov. V úvode sv. omše sme si vypočuli katechézu o zmysle tohto sviatku a v kázni nám vdp. dekan František Šándor priblížil tajomstvo, ktoré v sebe skrýva La Verna – miesto Františkovej stigmatizácie. Povzbudil nás, aby sme správne chápali slová evanjelia z tohto sviatku: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba...“ a ukázali tomuto svetu, čo je ozajstná láska. Po svätej omši nasledovali agapé, kde sme mohli zakúšať radosť z toho, že sme jedna veľká rodina, ktorú spája sv. František.  

Sestra Caritas Kováčová 

Doplnkové informácie