Odpustová slávnosť sv. Františka na internáte Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach

Spoločenstvá mladých na košických internátoch si pred pár rokmi vyberali svojich nebeských patrónov. Nádejní veterinári, ktorých povolanie sa snúbi s pozitívnym vzťahom k všetkému živému, čo vyšlo z Božích rúk, si za svojho patróna zvolili sv. Františka z Assisi. V utorok 6.10.2009 mali na svojom internáte v priestoroch jedálne odpustovú slávnosť sv. Františka  - svojho patróna.
K tejto milej slávnosti sme sa pridali aj s mladými z Gifry z Prešova a Košíc. Hlavným celebrantom bol vdp. Ján Dudič, špirituál kňazského seminára v Košiciach. Pri oltári nechýbal ani františkán – tento rok duchovných synov sv. Františka zastupoval brat Gracián a duchovný správca spoločenstva budúcich veterinárov otec Jozef Kohút. V homílii nás otec Ján povzbudil k odvahe prijať na seba a dodržať záväzky. Ako vzor nám predstavil sv. Františka a jeho hlbokú skúsenosť, že Boh stačí, ktorá je vyjadrená v jeho modlitbe: „Boh môj - moje všetko!“
Po sv. omši nasledovalo agape, ktoré nám umožnilo spoznať nových ľudí a tešiť sa z veľkej duchovnej rodiny pod ochranou sv. Františka. (foto Picasa)
s. Caritas

Doplnkové informácie